Waarom Een Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is ook gebreken die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Immers wordt de schade jou volgens de wet wel toegerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij waarom een aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten als jij of je vriendin per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij of je vrouw aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor schade aangebracht door je huisdier. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is ontstaan door een mankement aan je woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeval de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen. schade door opzet en schade door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,5 miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een AVP?

De AVP sluit je af om je te beschermen voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de goederen van andere mensen. Denk aan de computer van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die valt over een laaghangend snoer in je woning en zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet alleen de gebreken die jij hebt gemaakt, tevens die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van 1.250.000 euro.

Met een WA verzekering bedisplay je naast je eigen banksaldo, maar tevens die van degene die je per ongeluk schade berokkent. Wij begeleiden bij het maken van een mogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een AVP betaald letsel gebreken en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet uitbetaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij als verzekerde aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als klant gebreken aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In dit land is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een nihil hoekje. De kosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je afdraagt voor een WA verzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12 maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en sowieso geen reden om een polis niet aan te gaan. Ook ben je als je geen WA verzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van een ander die meeverzekerd is op je polis (je partner of kind onder meer). Als je kind jouw dure tablet stuk maakt, zal de AVP geen dekking bieden.

Schade door opzet, zoals vandalisme, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd toegebracht terwijl je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere premie die je elke maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel optie vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voor privésituaties. Alleen vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geen gebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kan flink in de papieren lopen, dus is het goed een AVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je het bedreiging dat je zo’n hoge claim niet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleem zijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Beoordeel deze post