Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Vergelijk Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de gebreken jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een WAverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij vergelijk aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een WA verzekering vergoedt de kosten van de schade als jij of je vriendin per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je zoon als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofje partnerverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je hond.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Tenslotte is het inprincipe voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niette hoog verzekerd zijn en ook nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenoverbodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitin het algemeenuiteindelijk watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen niet groot hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De kostenkunnen nogal simpel oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten elke maand kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • De WAverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenvergoed door een aansprakelijkheidsverzekering

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekeringnemer schade toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rond €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een AVP met bescherming voor het gehelegezin (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om een polisniet af te sluiten. ook ben je als jegéén WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte gebreken
 • gebreken veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • Enkel financiële schade

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerekosten die je per maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering met kinderen

  Als je kinderen hebt, is het goed om te kijken naar een aansprakelijkheidsverzekering metsport- en spelmodule. Die vergoedt schadelopende onder anderesportwedstrijden. Lang niet elke verzekeringsmaatschappij biedtdie module aan. Als spelende vriendjes of oppassenbij jou thuis iets stuk maken, kun je geen beroepdoen op je aansprakelijkheidsverzekering,maar mogelijkerwijs wel op de AVP van de ouders vanhet vriendje. Maakt je eigen kind iets kapot bij een ander thuis, dan kun jedat laten uitbetalen via je eigen aansprakelijkheidsverzekering, mits je een oppasmodule hebtafgesloten.

  Spullen lenen van een ander of bij iemandhelpen klussen leidt soms ook totgebreken. Die is betaalt via respectievelijk deopzichtclausule en de vriendendienstclausule.

  Let wel op of kinderen automatisch zijngedekt of dat je ze extra moet aanmelden als er eenbaby geboren wordt. Dat verschilt per verzekeraar.

  Easy overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor vergelijk aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven