Hoe Werkt Aansprakelijkheidsverzekering

verzekeringen vergelijken

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is wel gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Per slot van rekening wordt de gebreken jou volgens de wet wel toegerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij hoe werkt aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de schade als jij of je vriendin per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij of jouw zoon aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld tevens aansprakelijk voor schade aangebracht door je kat. Ook ben jij aansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekering voluit heet, is niet wettelijk verplicht. Op de keper beschouwd is het eigenlijk voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbare verzekering, net als een opstalverzekering voor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kunt bij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u de verzekering wilt afsluiten. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 per gebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uw voorwaarden van de polis. Als u gebruik moet maken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt u hier een rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Op welk moment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens de wet aanspreekbaar voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Eigendommen kunnen zijn beschadigd, maar je kunt ook iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen? Dan is de ouder verantwoordelijk voor de schade die zij veroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet je de gebreken met eigen middelen betalen. Een kleine schade is vrijwel altijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzet hebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan loopt de schade al snel op.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is niet verzekerd
  • Zuivere vermogensgebreken is tevens uitgesloten

Een AVP is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als verzekeringnemer schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een tegenslag in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan erg hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met bescherming voor het gehele gezin (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en absoluut geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. ernaast ben je als je géén WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op je verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw partner jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen bescherming bieden.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van onder andere alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je samen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere maandprijs die je per maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Vergelijk altijd de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van de premie en kan de kosten daarom tevens anders uitvallen bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage premie met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel dure consequenties met zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardig oplopen en bekijk je dus altijd de mogelijkheid om het eigen risico af te aanschaffen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook verzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkosten zullen zijn in geval van een ongeval.

Bekijk bij dezelfde verzekeraar tevens de beslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest simpele methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Gemakkelijk overstappen WA verzekering

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor hoe werkt aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Beoordeel deze post