Dekking Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Tenslotte wordt de schade jou op grond van de grondwet wel aangerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten als jij of je partner per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij of je vriendin aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook aansprakelijk voor gebreken aangericht door je kat. daarnaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een gebrek aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekering voluit heet, is niet wettelijk verplicht. Uiteindelijk is het inderdaad voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbare verzekering, net als een opstalverzekering voor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niet te veel gedekt zijn en tevens niet voor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk geen onnodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zit in de regel op de keper beschouwd wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieel geen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas in een niet groot hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kosten kunnen nogal snel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs per maand kunt u dit bedreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per kalenderjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel AVP genoemd
  • De AVP uitgekeerd letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekeringnemer schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is het vinden van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit een tegenslag in een klein hoekje. De onkosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12 maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en zeker geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. ook ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op je polis (je partner of kind onder andere). Als jouw kind je dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen bescherming bieden.

Gebreken door opzet, zoals vandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaakt onder invloed van onder meer drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die door anderen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere maandprijs die je per maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel optie vrijheid in.

Vergelijk te allen tijde de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van betekenis zullen zijn op de hoogte van de kosten en kan de kosten daarom tevens anders uitvallen bij verscheidene verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage premie met een dekkingsbedrag per geval dat aan de lage kant ligt, zal wel nare consequenties met zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de optie om het eigen risico af te kopen. Dat houdt in gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook gedekt van dat er in geen situatie bijkomende kosten zullen zijn in geval van een claim.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij tevens de keuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest alledaagse methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren vinden.

Beoordeel deze post