Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk Vergelijken

Een ieder doet wel eens iets onbezonnen of kan een tegenslag veroorzaken. Als andere personen daardoor gebreken lijden, kun je hiervoor aansprakelijk zijn en deze schade moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekt tegen de financiële effecten hiervan.

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk Vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk Vergelijken? Een aansprakelijkheidsverzekering dekt gebreken die je per abuis hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt van de buren vallen. Of je zoontje fietst per ongeluk een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de ontstane gebreken aan anderen.