Aansprakelijkheidsverzekering Student

Een ieder doet wel eens iets onberaden of kan een tegenslag veroorzaken. Als derden hierdoor gebreken ondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijn en deze schade moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekt tegen de financiële effecten hiervan.

Aansprakelijkheidsverzekering Student

Aansprakelijkheidsverzekering Student? Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per ongeluk een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou verantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiële schade van de vaas.