Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Iedereen doet wel eens iets ondoordachts of kan een ongeluk veroorzaken. Als derden hierdoor gebreken ondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijn en deze schade moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekt tegen de financiële gevolgen hiervan.

Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Aansprakelijkheidsverzekering Kind? De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële bedreiging van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aan personen (ook wel letselschade) en gebreken aan zaken.