Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Zakelijk Vergelijken

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan welbeschouwd verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het goedkoopste is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je benodigd voorafgaand je begint met aansprakelijkheidsverzekering zakelijk vergelijken, en voorafgaand je er één gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering zakelijk vergelijken is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type gebreken. Een AVP vergoedt de kosten als jij of je vrouw per abuis de aanstichter is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw zoonverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je gedekt voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.ook ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch is het eigenlijk voor vrijwel iedereen een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een AVP?

De WAverzekering sluit je af om je te verzekeren tegenschades waar je volgens de wetaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je toebrengt aan personen of de spullen van anderen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je oom dievalt over een laaghangend touw in je huisen zijn been breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt bijna alleschade die jij hebt gemaakt, ook die vanonder meer je logés. Met deAVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van 1.250.000euro.

Met een AVP bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar tevens die van degene die je onverhooptgebreken toebrengt. Wij begeleiden bijhet maken van eenmogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel WAverzekering genoemd
  • De AVP uitbetaald letselgebreken en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekerde aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsconsument gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eenongeval in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. Ook ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat betaalt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De WAverzekering binnen het instap pakketten heeft eenprima dekking. Op welk moment je voor eengebreken aansprakelijk bent kun je beroep doen opje aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maarook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voorje huisdieren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel keuze vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een aansprakelijkheidsverzekering is er ruwweg in twee soorten: eensingles- of een gezinsdekking.

De benamingen zeggen het al: als jealleenwonend bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een beschermingvoor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn jeechtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarigezoon(s) en dochter(s) ook verzekerd. Dat isook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfsinwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij degezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Inenkele stappen overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zakelijk vergelijken afsluiten.

Scroll naar boven