Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering Afsluiten

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld gebreken die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de gebreken jou volgens de wet wel toegerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je familielid per abuis de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij of je kind verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent soms tevens verantwoordelijk voor schade aangericht door je huisdier. daarnaast ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten om de gebreken te dekken betalen. Het is niet vereist om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel wel zo handig zijn. Het hoeft dan ook niet zo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongen waterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te verzekeren voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de goederen van andere mensen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een losliggend touw in je huis en zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met de aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je naast je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis gebreken berokkent. Wij begeleiden bij het maken van een mogelijkheid voor de WA verzekering voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • Een WA verzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitbetaald letsel gebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Alleen financiële gebreken uit zaken of letsel worden uitgekeerd door een WA verzekering

Een WA verzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een ander persoon of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als verzekeringnemer schade toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is het aan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeval in een nihil hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. ernaast ben je als je g1 WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op je verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw kind jouw dure tablet stuk maakt, zal de WA verzekering geen vergoeding uitbetalen.

Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere maandprijs die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets ondoordachts of kan een ongeval veroorzaken. Als andere personen hierdoor schade lijden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijn en deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekt tegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op vrijwillige basis af. Een WA verzekering is doch geboden als je in dit land auto wilt rijden. Op hier vind je vergelijkingstools waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, het bedrag dat je verzekert en de limiet van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met verzekeringsmaatschappijen uit de vergelijker rollen die voor jou van toepassing kunnen zijn. Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen gebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijs van aansprakelijkheidsverzekeringen is verhoudingsgewijs laag. Veel voorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt gebreken die je onopzettelijk hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt van de buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongeluk een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en spoorslags vinden met korting doe je op deze website. Een aansprakelijkheidsverzekering ook wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan onder meer risico-aansprakelijk zijn voor je hond, woonhuis, familie en uiteraard jezelf. Met een avp dek je de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijk gesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per tegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiële schade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële dreiging van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aan personen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onder meer de situatie in dat er een waterleiding in je huis springt en dat de vrijgekomen water schade bij je buurman veroorzaakt. Deze gebreken heb je niet terstond veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade op de grond van de wet.

Op welk moment u diverse verzekeringen en verzekeraars met elkaar vergelijkt, zal het u soms opvallen dat allerhande verzekeringsproducten en verzekeraars veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ook grote verschillen die met name te vinden zijn in de aangeboden pakketten en modules, evenals in de hoogte van de premies. Ook is het ook goed, op welk moment u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeraars.

Ook begeleiden wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per 12 maanden – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de aanbieders die het voordeligste bij jouw geval passen. Een WA verzekering vinden is nog nooit zo easy geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeval zit in een klein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan tevens dat het van belang is om goed gedekt te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is van invloed om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden van de polis te lezen.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering voorwaarden aan gaan.

Beoordeel deze post