Aansprakelijkheidsverzekering Voor Jagers

Zakelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Wat is een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering voor jagers is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je partner per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij of je dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld tevens verantwoordelijk voor schade aangericht door je kat. Ook ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen. gebreken door opzet en schade door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf vinden, maar ook voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ook als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,5 miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt niet extra verzekerd zijn en ook niet voor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is over het algemeen geen onnodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zit in de regel op de keper beschouwd wat prettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieel geen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas in een nihil hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kosten kunnen nogal efficiënt oplopen als het wel mis gaat. Met een lage premie per maand kunt u dit dreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per twaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet vergoed
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als klant gebreken aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Holland is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met kinderen zit een ongeval in een niet groot hoekje. De kosten voor het vergoeden van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (ongeveer €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om een polis niet af te sluiten. Ook ben je als je g1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat dekt je AVP?

De AVP binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een gebreken verantwoordelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar de bescherming geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel optie vrijheid in.

Vergelijk altijd de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van de maandprijs en kan de kosten daarom ook anders uitvallen bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage maandprijs met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel irritant consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de mogelijkheid om het eigen risico af te aankopen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevens verzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkosten zullen zijn in geval van een claim.

Bekijk bij dezelfde verzekeringsmaatschappij tevens de keuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest algemene methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering voor jagers vinden.

Beoordeel deze post