Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken Independer

Kosten Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is van betekenis om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt schade of letsel aan andere personen veroorzaken.

Wat is een WA verzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering vergelijken independer is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor gebreken waar jij of je vriendin aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je gedekt voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens verantwoordelijk voor schade aangericht door je huisdier. daarnaast ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten om de schade te dekken betalen. Het is niet vereist om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel wel zo slim zijn. Het hoeft dan ook niet zo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongen waterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buren. Het kan voorkomen. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een WA verzekering?

Een AVP ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een losliggend snoer in jouw huis en zijn sleutelbeen breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt bijna alle gebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die van onder meer je kinderen. Met een WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schadebedrag van 1.250.000 euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee, maar tevens die van degene die je onverhoopt gebreken berokkent. Wij helpen bij het maken van een keuzemogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De AVP wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De AVP uitbetaald letsel schade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden uitbetaald door een aansprakelijkheidsverzekering

Een WA verzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een tegenslag in een niet groot hoekje. De onkosten voor het terug betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WA verzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je afdraagt voor een WA verzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12 maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet af te sluiten. ernaast ben je als je g1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je dochter jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd toegebracht terwijl je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere premie die je per maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een ieder doet wel eens iets onbezonnen of kan een ongeluk veroorzaken. Als andere personen daardoor schade lijden, kun je hiervoor aansprakelijk zijn en deze gebreken moeten uitbetalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA vergoedt tegen de financiële effecten hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering is daarentegen verplicht als je in Holland auto wilt rijden. Op hier vind je vergelijkingstools waar je zonder extra kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij een aantal gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, het te verzekeren bedrag en de hoogte van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met verzekeraars uit de vergelijker rollen die voor jou interessant kunnen zijn. Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen schade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premie van aansprakelijkheidsverzekeringen is verhoudingsgewijs laag. Veel voorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt gebreken die je onbedoeld hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt van de buren vallen. Of je zoontje fietst per ongeval een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de ontstane gebreken aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en subiet aan gaan met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekering tevens wel avp genoemd wordt over het algemeen afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan onder andere risico-verantwoordelijk zijn voor je kat, huis, familieleden en vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dek je de financiële effecten af waarvoor je verantwoordelijk gesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt meestal afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per tegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou verantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiële gebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële risico van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aan personen (tevens wel letselschade) en schade aan zaken.

Het fijne aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je onder andere de geval in dat er een waterleiding in jouw huis springt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buurman veroorzaakt. Deze gebreken heb je niet terstond veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering betaalt gebreken op de grond van de wet.

Wanneer u verschillende verzekeringen en verzekeraars met elkaar vergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat uiteenlopende verzekeringsproducten en aanbieders veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevens grote verschillen die vooral te vinden zijn in de geboden pakketten en modules, net als in de hoogte van de premies. Daarnaast is het tevens goed, wanneer u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeraars.

Tevens helpen wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per 12 maanden – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de verzekeringsmaatschappijen die het slimste bij jouw situatie passen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zo efficiënt en simpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel klanten in dit land hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in een niet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan ook dat het doorslaggevend is om goed gedekt te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is belangrijk om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

Simpel overstappen WA verzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering vergelijken independer aan gaan.

Beoordeel deze post