Aansprakelijkheidsverzekering Stichting Vergelijk

Aansprakelijkheidsverzekering Afsluiten

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, ook uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt schade of letsel aan derden veroorzaken.

Wat is een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering stichting vergelijk is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je familie per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je partner als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij of jouw vriendin verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor gebreken aangebracht door je papegaai. ernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is ontstaan door een gebrek aan je woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van je huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de schade die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten om de schade te dekken betalen. Het is niet geboden om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel handig zijn. Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapotte waterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buurman. Het kan gebeuren. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niet extra verzekerd zijn en ook niet voor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is over het algemeen geen overbodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zit in het algemeen welbeschouwd wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieel geen gevolgen heeft. Een tegenslag zit helaas in een klein hoekje en komt te allen tijde op een moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkosten kunnen nogal simpel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage kosten per maand kunt u dit dreiging al afdekken. Voor zo’n €34 per twaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
  • Een WA verzekering uitbetaald letsel schade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als verzekeringnemer gebreken aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeval in een niet groot hoekje. De onkosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met bescherming voor het gehele gezin (bij benadering €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en zeker geen reden om zo’n verzekering niet aan te gaan. ernaast ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die meeverzekerd is op je polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je partner je dure tablet stuk maakt, zal de AVP geen bescherming bieden.

Gebreken die met opzet is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaakt onder invloed van onder andere alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere premie die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van belang zullen zijn op de hoogte van de kosten en kan de premie daarom ook anders uitvallen bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage premie met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel irritant consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevens gedekt van dat er in geen situatie bijkomende kosten zullen zijn in geval van een schadeclaim.

Bekijk bij dezelfde verzekeraar ook de keuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest simpele methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Efficiënt overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering stichting vergelijk aan gaan.

Beoordeel deze post