Aansprakelijkheidsverzekering Schade Door Eigen Kind

Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een WA verzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering schade door eigen kind is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je zoon kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je vriendin per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij of jouw vriendin aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je gedekt voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook aansprakelijk voor schade aangebracht door je huisdier. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor gebreken die is ontstaan door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekering voluit heet, is niet wettelijk verplicht. Immers is het inderdaad voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbare verzekering, net als een opstalverzekering voor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niet te hoog verzekerd zijn en ook niet voor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is in de regel geen overtollige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zit meestal tenslotte wat prettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieel geen gevolgen heeft. Een ongeval zit helaas in een niet groot hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkosten kunnen nogal simpel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u dit risico al afdekken. Voor zo’n €34 per jaar bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • Een AVP vergoed letsel schade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij als verzekerde aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als verzekeringnemer gebreken aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is het aan gaan van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Met name met kleine kinderen zit een tegenslag in een niet groot hoekje. De onkosten voor het vergoeden van de veroorzaakte gebreken kan dan enorm hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. Ook ben je als je g1 WA verzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op je verzekering (je partner of kind onder andere). Als je kind je iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen uitbetaling uitbetalen.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die door andere personen is veroorzaakt als die gebreken werd toegebracht op het moment dat je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de AVP niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere premie die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is het zeker niet de bedoeling dat je voor elke kleinigheid (dubbel) gedekt bent, maar het kan geen kwaad om je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wilt afsluiten als het om aansprakelijkheid gaat. Het is erg vervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaakt waar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen. Ook is voor een ieder die een voertuig bezit, in het algemeen een (personen-)auto, de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veel verzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandse wetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WA Autoverzekering niet geboden was, dan zou na veel aanrijdingen niet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet te overzien zijn.

Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering schade door eigen kind afsluiten.

Beoordeel deze post