Aansprakelijkheidsverzekering Kinderen

Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Een aansprakelijkheidsverzekering is doorslaggevend om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn gedekt als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering kinderen is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor deze schade. Een AVP vergoedt de kosten van de schade als jij of je dochter per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij of je partner aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, houdt in niet dat jij de gebreken zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent soms tevens verantwoordelijk voor gebreken aangericht door je huisdier. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan je woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de onkosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten om de gebreken te dekken betalen. Het is niet vereist om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongen waterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buren. Het kan voorkomen. Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt niet te veel gedekt zijn en ook niet voor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk geen overbodige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zit in de regel toch ook wat ontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieel geen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas in een klein hoekje en komt altijd op een moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkosten kunnen nogal simpel oplopen als het wel mis gaat. Met een lage premie per maand kunt u dit perikel al afdekken. Voor zo’n €34 per jaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen gebreken aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een WA verzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als klant schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is het aan gaan van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Ook met kleine kinderen zit een tegenslag in een nihil hoekje. De kosten voor het terug betalen van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehele gezin (bij benadering €50 per 12 maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief laag en zeker geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. daarnaast ben je als je g1 WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen lopen flink uiteen: de voordeligste aansprakelijkheidsverzekering bleek in een test van de Consumentenbond rond 2 keer zo duur te zijn als de duurste aansprakelijkheidsverzekering Dat hoeft voor uw geval niet automatisch de voordeligste aansprakelijkheidsverzekering te zijn. Vraag dus verschillende offertes op en vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringen niet alleen op premie, maar tevens op polisvoorwaarden. Kijk onder meer even bij Aegon, OHRA, Univé en Verzekeruzelf.

De aansprakelijkheidsverzekering van OHRA kreeg in 2020 van onderzoeksbureau Moneyview 5 sterren voor zowel prijs als voorwaarden. De aansprakelijkheidsverzekeringen van ABN Amro en Klaverblad kregen eveneens vijf sterren voor polisvoorwaarden. Moneyview gaf tevens vijf sterren voor kosten aan Aon en spoorslags aan United Insurance. Zo is de uiterste vergoeding voor schade door vriendendiensten (een geval waarin een consument niet aansprakelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij de meeste andere producten. Wel sluiten ABN Amro en Inshared de dekking voor schade door drones nog telkens expliciet uit. OHRA is nog telkens de enige die aansprakelijkheidsschades van drones uitdrukkelijk wel dekt.

Wilt u weten wat de premie is voor uw situatie? Dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Dit doet u in de vergelijker op deze website. U vult enkele gegevens in: uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, de geboortedatum van uw partner, het gedekt bedrag, het eigen risico type en het eigen risico algemeen. Aan de hand van deze gegevens kan de vergelijker de meest goedkope aansprakelijkheidsverzekering berekenen. Het kost u slechts 1 minuut van uw tijd.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen optie. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere maandprijs die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel keus vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een WA verzekering is er ruwweg in twee typen: een alleenstaanden- of een gezinsdekking.

De benamingen zeggen het al: als je alleenwonend bent, heb je voldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een bescherming voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) tevens verzekerd. Dat is tevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van de familie. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés meeverzekerd.

Snel overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering kinderen aan gaan.

Beoordeel deze post